Kontingenter

På generalforsamlingen den 23.3.2018  vedtoges, at kontingentet uændret er 50 kr. pr. år. Kontingentet opkræves ikke længere særskilt, men lægges sammen og opkræves sammen med gebyret for de enkelte aktiviteter. Fremover vil der således kun være  ét beløb til betaling for hver aktivitet. De nye priser kan ses under den enkelte aktivitet.

 

Under krolf: Kontingent 75 kr.

Under petanque: Kontingent 75 kr.

Under Boccia: Kontingent 100 kr.

Under gymnastik: Kontingent 225 kr.

Under Badminton: Kontingent 300 kr.