Kontingenter

På generalforsamlingen den 01.03.2019  vedtoges, at kontingentet uændret er 50 kr. pr. år. Kontingentet opkræves ikke længere særskilt, men lægges sammen og opkræves sammen med gebyret for de enkelte aktiviteter. Fremover vil der således kun være  ét beløb til betaling for hver aktivitet. De nye priser kan ses under den enkelte aktivitet.

 

Badminton:         300,00 kr.

Boccia:                 100,00 kr.

Bordtennis:          150,00 kr. 

Cykel- og gåture:   75,00 kr.

Gymnastik:           225,00 kr.

Krolf:                       75,00 kr.

Petanque:               75,00 kr.